Ji kerema xwe rê bidin reklaman, ku dihêlin em berdewam bikin û naveroka vê malperê bi azadî berdest bikin.

Gotarên lîsteyê