Çavdêriya

Şahidên Şahidiyên UFO û Çavdêriya ETV di erdê Çekoslovakyayê de.